BALLWORK kokonaisuus on dynaaminen voimaharjoituskokonaisuus joka haastaa proksimaalista stabiliteettia liikuttamalla keskivartaloa tai raajoja toiminnalisten liikeketjujen läpi lajinomaisilla liikenopeuksilla –ja laajuuksilla.

SSL BALLWORK

- ELASTISTA VOIMAA, KESKIVARTALO MOOTTORINA

Keskivartalon rooli urheilullisessa suorittamisessa on viime vuosien aikana ollut paljon esillä useissa alan julkaisuissa. Urheilijan tulisi pystyä tehokkaasti liikuttamaan raajojaan kehon keskipistettä kohti ja siitä poispäin. Tarkemmin sanottuna, urheilijat tarvitsevat proksimaalista stabiliteettia tukemaan tehokkaampaa distaalista mobiliteettia ja voimantuottoa. Uskotaan, että syvien vatsalihasten, pallean, lantionpohjan lihasten ja selän lihasten yhtäaikainen aktivaatio tukevat rangan rajoittamatta liikettä tai hengitystä. Nykyään valtaosa kirjallisuudesta on keskittynyt rankaa tukevien lihasten esijännitykseen proksimaalisen tuen saavuttamiseksi. Perinteiset keskivartalo harjoitteet ovat tästä syystä usein staattisia eikä raajoja liikuteta täysien liikeratojen läpi kun keskivartalo on aktivoituneena. Harjoitteet tehdään usein myös hitaasti – tämä ei jäljittele urheilullista liikettä, eikä keskivartalon työtapaa urheilussa.

Ihmisen rangan ympärillä on lihaksia joiden tehtävä on tukea liikettä ja kehon asentoa, ja tuottaa eri suuntaisia voimia, jotka samalla jäykistävät rankaa liikkeen aikana.  Jännitys (tensio) saadaan siis aikaan liikuttamalla raajoja kehon keskipistettä kohti ja siitä poispäin. Kuormituksen aikana kehoamme liikuttavien lihasten yhtäaikainen aktivoituminen yhdessä vatsan sisäisen paineen (syvät vatsalihakset, pallea, lantionpohja) kautta suojelevat ja tukevat rankaa. Proksimaalinen stabiliteetti pitäisi urheilijalla kehittää tukemaan ja kontrolloimaan liikettä urheilussa tapahtuvalla liikenopeudella.