runninginjury__medium_4x3.jpg

Ennaltaehkäisevä-harjoittelu

Tutkimuksissa on osoitettu, että suuri osa liikuntavammoista pystytään ennaltaehkäisemään oikeanlaisella harjoittelulla ja valmistautumisella. Tämä fakta korostuu entisestään, kun puhutaan rasitusvammoista tai vammoista, jotka syntyvät tilanteissa, joissa ei ole ulkoista kontaktia tai tekijää.

Onnistuneessa vamman ennaltaehkäisyssä vaaditaan tietämystä anatomiasta, fysiologiasta ja lajin asettamista vaatimuksista sekä etiologian (syy-seuraus), riskitekijöiden ja vammamekanismien tunnistamista. 

Esimerkiksi huono tasapaino, heikentynyt motorinen hallinta tai puute neuromuskulaarisessa hallinnassa on osoitettu olevan ennustavana riskitekijänä alaraajojen vammoissa urheilijoilla ja aktiivisesti liikkuvilla.

Useiden tutkimusten mukaan harjoitusohjelmat jotka sisältävät voima-, notkeus-, tasapaino-, lajispesifiä- ja tekniikkaharjoittelua ennaltaehkäisee vammoja. Parhaimpaan tulokseen päästään, kun ongelmaan pystytään puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.