ssl_jalkateraharjoittelu.jpg

Tasapaino-harjoittelu

 

 

Jalkaterän ja nilkan voimavoimaharjoittelun tärkeys on laajalti laiminlyöty perinteisissä harjoitussysteemeissä. Jalkaterä on perusta kaikelle urheilulliselle liikkeelle, koska ne ovat jatkuvassa kontaktissa alustaan. Jalkaterät kannattelevat koko kehon painoa, toimivat iskunvaimentimina ja työntävät meitä horisontaalisesti, vertikaalisesti ja lateraalisesti. On osoitettu, että jalkaterät tuottavat enemmän voimaa juoksun isku- ja hypyn lähtövaiheissa, kuin kaikki alaraajan lihakset yhteensä. Jalkaterät sisältävät määrällisesti 25% kehon luista, mutta vain 1% lihasmassasta. Siitä syystä jalkaterän voimaharjoittelu tehostaa jalkaterän kykyä mukautua kuormiin päivittäisessä liikkumisessa ja äärimmäisissä urheilullisissa suorituksissa.

FOOTWORK harjoitusohjelma keskittyy kehittämään jalkaterien voimaominaisuuksia eri liikelaajuuksilla, liiketasoilla ja liikenopeuksilla. Lisäksi ne haastavat urhelijan tasapaino ja proprioseptisia ominaisuuksia, jotka ovat kaksi urheilullisuuden kehittämisen keskeistä ominaisuutta.