Viljo Niemeläinen & Makwan Amirkhani

Viljo Niemeläinen & Makwan Amirkhani

Fysiikkavalmennus Turku

HARJOITUSSYSTEEMI:

URHEILULLISUUS edellyttää liikkumisen, koordinaation, notkeuden, voiman, reaktioajan, nopeuden, tehon, tasapainon ja kestävyyden oikeiden tekniikoiden hallitsemista. Urheilijan harjoituskokonaisuudella tulisi olla suoranainen vaikutus eri pehmytkudosten ja neuraalisten rakenteiden laatuun suorittaa kaikkia em. urheilullisuuden osa-alueita, lajispesifiä tekniikkaa ja  biomekaanista tehokkuutta optimaalisesti ja turvallisesti.

Perinteinen voimaharjoittelu ja ns. toiminnallinen harjoittelu eivät välttämättä aina kata kaikkia edellä mainittuja urheilullisuuden komponentteja. Hyvinä esimerkkeinä toimivat takakyykky, rinnalleveto ja maastaveto. Edellä mainitut harjoitteet saattavat parantaa urheilijan maksimivoimaa ja kyseisten harjoitteiden tuloksia. Nämä liikkeet eivät jäljittele funktionaalisia liikeketjuja, eivätkä kata lajinomaista liikkumista ja reaktiviista voimantuottoa. Tämän merkittävän puutteen vuoksi harjoitteluun on lisättävä muita menetelmiä, jotta jäljelle jäävät ominaisuudet pystytään kattamaan. Tämä lopulta johtaa harjoitussysteemiin, joka sisältää useita toisistaan erillisiä komponentteja, eivätkä tue toinen toisiaan tai urheilijan lajinomaisia tarpeita.

SSL:n harjoituskokonaisuudet ovat suunniteltu tukemaan ja täydentämään toinen toisiaan, eri urheilullisuuden komponentteja ja lajinomaista biomekaniikkaa. Lisäksi kaikki harjoituskokonaisuudet suoranaisesti parantavat urheilijan lajisuoritusta. Lisättäköön vielä, että voimaa ei voida perustella kykynä nostaa maksimaalista ulkoista kuormaa määrittämättömässä ajassa, vaan paremminkin useista eri tekijöistä (nivelkulma, nivelten orientaatio, liikkeen nopeus, lihasryhmä, liikkeen tyyppi) riippuvana suhteellisena ilmiönä. Näiden olosuhteiden tarkka jäljittely on välttämätöntä, kun voimaa arvioidaan ja pyritään kehittämään. SSL:n harjoitussysteemiä suunniteltaessa otettiin huomioon eri voimaharjoitusmenetelmiin liittyvät vammat ja loukkaantumiset. Painoharjoitteluun liittyvä korkea loukkaantumisriski on todistettu useilla eri tutkimuksilla. Tästä syystä näitä menetelmiä ei käytetä SSL:n harjoituskokonaisuudessa. SSL:lla kuntoutus ja suoristuskykyä parantava harjoittelu tehdään samojen periaatteiden mukaisesti, koska harjoitussysteemi on todettu turvalliseksi. Näin ollen loppuvaiheen kuntoututtavan ja suorituskykyä parantavan harjoittelun välillä ei ole eroa.