ankle-2253057_1920.jpg

LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN FYSIOTERAPIA

Post-operatiivinen fysioterapia on SSL:n erikoisalaa asiakkaan lähtökohdista riippumatta. SSL:n post-operatiivisen kuntoutuksen kokonaisuus on urheilijan kannalta aukoton ja kokonaivaltaisesti urheiluun valmistava.

Läheinen yhteistyö maamme johtavien ortopedien kanssa, vuosien kokemus post. operatiivisesta työstä, sekä ainutlaatuinen laitteisto ja tieteellisesti perustellut harjoitusmenetelmät ovat nopean ja tehokkaan kuntoutumisen kulmakiviä. Tällä hetkellä suurimmat post. op. asiakasryhmämme ovat olleet erilaiset polven, nilkan, olkapään ja lonkkien vammat.

Post.operatiivisen kuntoutuksen alkuvaiheessa fysioterapiassa keskitytään leikatun alueen turvotuksen vähentämiseen, kivun lievittämiseen ja lihasten aktivaation ylläpitämiseen. Tämän jälkeen aloitamme aktiivisen terapeuttisen harjoittelun, mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huomioiden kuitenkin esim. leikkaavan ortopedin asettamat rajoitteet.

SSL:n käytössä oleva laitteisto ja harjoituskokonaisuudet ovat leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa vertaansa vailla. Esimerkiksi SSL:n omilla isokineettisilla laitteilla pystytään aikaisessa vaiheessa aloittamaan nousujohteinen voimaharjoittelu ilman vaaraa siitä, että leikkausksella mahdollisesti kiinnitettyjä jänteitä tai rakenteita ylikuormitettaisiin. Lisäksi Leikkauksen jäkeistä kuntoutusprosessia täydentää SSL:n allaskuntoutus- ja -harjoittelusysteemi, jonka käyttömahdollisuudet kuntoutuksen kaikissa vaiheissa ovat äärimmäisen moninaiset.