radiography-3057768_1920.jpg

LEIKKAUSTA EDELTÄVÄ FYSIOTERAPIA

Leikkausta edeltävä, eli preoperatiivinen fysioterapia sijoittuu ajallisesti loukkaantumisen ja operatiivisen toimenpiteen väliin. Preoperatiivisen fysioterapian tavoitteena on valmistaa asiakas leikkaukseen niin fyysisesti kuin henkisesti.

Potilaan on itse tärkeää tietää mitä operaatiossa tullaan tekemään ja miten se tulee vaikuttamaan operaatiosta toipumiseen. SSL:n toimintatapoihin kuuluu asiakkaan perehdyttäminen hänelle tehtävään operaatioon mahdollisimman hyvin. Preoperatiivisilla käynneillä annetaan hoito-ohjeet leikkauksen jälkeisten ensimmäisten päivien/viikkojen osalta suullisesti ja kirjallisena, sekä tarvittaessa video- ja kuvamateriaalina.

Preoperatiivisella fysioterapialla on tarkoitus saada leikattavalta alueelta turvotus pois ja palauttaa leikattavaan niveleen mahdollisimman hyvä liikkuvuus. Preoperatiiviseen fysioterapiaan kuuluu myös kuntoa ja lihastasapainoa ylläpitävä harjoittelu.

Preoperatiivisestikin SSL:n harjoitussysteemiä pystytään käyttämään monipuolisesti ja tehokkaasti soveltaen. Erityisesti vedessä tehtävät harjoitteet ovat erinomaisia esim. nivelen liikelaajuuden palauttamiseen, turvotuksen vähentämiseen sekä kokonaisvaltaiseen lihas- ja aerobisen kunnon ylläpitämiseen.