Oskari Lehtinen banneri.jpg

Allasharjoittelu

 

 

Vedessä tehtävän harjoittelun on osoitettu olevan hyödyllistä kehon moninaisten fysiologisten systeemien kannalta. SSL:n harjoituskokonaisuudessa vettä käytetään suorituskykyä parantavassa harjoittelussa, harjoittelusta palautumisessa ja kuntoutuksessa. Suorituskyvyn kehittämisen näkökulmasta, voimaa pystytään harjoittamaan tehokkaasti, sillä urheilija joutuu jatkuvasti työskentelemään veden vastusta vastaan koko liikelaajuuden läpi ja useissa eri liikkeen tasossa. Siitä johtuen lihakset ja nivelet vahvistuvat eri liiketasoilla ja liikelaajuuksilla. Lisäksi vesi pakottaa urheilijan suorittamaan liikkeet sulavasti saadakseen aikaan kiihtyvyyttä. Avain liikenopeuden kehittämiseen on liikkeen aikaansaavien lihasten voimakas supistus ja liikkeen vastavaikuttajalihasten  rentoutuminen, esim. ojentaja - koukistaja. 

Poolwork harjoituskokonaisuus on luonteeltaan ballistinen, tästä johtuen urheilijat joutuvat jatkuvasti työskentelemään syklisesti venytys-supistus periaatteen mukaisesti. Tämä lopulta johtaa kehittyneeseen kykyyn tuottaa maksimaalista tehoa syklisessä liikkeessä.

Kuntoutus voidaan aloittaa vedessä aikaisessa vaiheessa, sillä niveliin ja kudoksiin kohdistuva kuormitus ja paino on minimaalinen. Lisäksi veden kannattelevat ominaisuudet mahdollistavat vammautuneen raajan liikuttamisen suuremmalla liikelaajuudella. Veden hydrostaattisen paineen on osoitettu lievittävän kipua ja turvotusta sekä edistävän lihasten rentoutumista. Tutkimukset osoittavat, että passiivisiin hoitomuotoihin (hieronta, jääkylpy, kompressiiviset terapiamuodot jne.) verrattuna vedessä tapahtuvalla aktiivisella palauttavalla harjoittelulla on osoitettu olevan väsymystä, viivästynyttä lihaskipua (DOMS= delayed onset of muscle soreness ja edistävän fyysistä palautumista.