RATSASTAJAN LAJISPESIFI HARJOITTELU 

Ratsastuksen ydin piilee siinä, miten harmoniselta ja helpolta ratsukon yhteistyö vaikuttaa niin ulospäin katsojille, kuin ratsastajan tuntumana satulaan. Ratsastuksellinen taito taas siinä, miten mukaudut ja vaikutat hevoseen.

RATSASTAJAN LAJINOMAISESSA HARJOITTELUSSA HARJOITTEITA TEHDÄÄN PALJON SATULASSA SSL:N TASAPAINOPENKKIEN PÄÄLLÄ ISTUEN. Harjoittelun tavoitteena on asentotunnon ja keskivartalon lihasten lajinomaisen voiman sekä kontrollin parantamisen kautta edistää ratsukon yhteistyötä ja fasilitoida ratsastuksellisen taidon kehittymistä.  NÄIDEN LISÄKSI HARJOITTELUSSA KÄYTETÄÄN HYÖDYKSI MUITA SSL:N HARJOITUSKOKONAISUUKSIA RATSASTUKSEN LAJINOMAISET VAATIMUKSET HUOMIOIDEN. HARJOITTELUN KOKONAISVALTAINEN TAVOITE ON MONIPUOLISESTI PARANTAA RATSASTAJAN FYYSISIÄ OMINAISUUKSIA SITEN, ETTÄ SILLÄ OLISI SUORANAINEN RATSASTUKSELLISTA TAITOA JA RATSUKON YHTEISTYÖTÄ PARANTAVA VAIKUTUS.

LAJINOMAINENHARJOITTELU TEHDÄÄN KOLMEN RATSASTAJAN VAKIORYHMÄSSÄ. näin VALMENTAJAN ON MAHDOLLISTA tehokkaasti KOHDISTAA TARVITTAVA OHJAUS KAIKKIIN KOLMEEN YKSILÖÖN sekä tarvittaessa eriyttää tehtäviä harjoitteita yksilöllisiin haasteisiin kohdistaen. Tämä antaa edellytykset ryhmän ja yksilön kehityksen ja harjoittelun nousujohteisuuden toteutumiselle.

Ryhmät harjoittelevat kaksi kertaa viikossa kolmen kuukauden ajan. yhden harjoituksen kesto on 75-90min. Harjoittelun hinta on 3kk 680€ / hlö. (28,33€ / harjoitus / hlö). harjoitusMaksu suoritetaan 680€:n kokonaissummana ennen ryhmän harjoittelun alkamista salilla maksupäätteellä tai voit pyytää laskun.

Sitovat ilmoittautumiset ja harjoitusaikojen sopiminen valmentaja Viljo Niemeläisen kanssa numerosta 0503004391.