Isokineettinen voimaharjoittelu

Isokineettisessä työtavassa lihas supistuu ja lyhenee jatkuvalla ja vakioidulla nopeudella. Perinteisissä isokineettisissa laitteissa, esim. voiman mittauslaitteissa, pystytään aikaansaamaan tämän kaltainen isokineettinen voima. Näissä laitteissa tätä voimaa ei tuoteta eikä mitata toiminnallisten liikeketjujen kautta, vaan isoloidusti yhden nivelen läpi. Urheilullinen voimantuotto vaatii urheilijan hermostolta korkeaa funktionaalista vastetta, jolla on kyky kiihdyttää tai kasvattaa liikkeen vauhtia.

SSL:n isokineettinen laite (ISOKINETIC ACCELERATION MACHINE) vastaa mukautuvalla vastuksellaan urheilijan tuottamaan voimaan ja liikenopeuteen sallien urheilijan kiihdyttää voimantuoton nopeutta liikkeen aikana. Isokineettisella voimaharjoittelulla kehitämme pääasiallisesti Fmax (maksimivoimaa), räjähtävää voimaa ja kiihdytysvoimaa.

SSL STRENGTHWORK

- VOIMA ON HERMOSTON FUNKTIO

Perinteisissä voimaharjoituskokonaisuuksissa voimaa harjoitetaan usein kykynä nostaa maksimaalista kuormaa määrittämättömässä ajassa. Tätä mitataan useimmiten 1-10 toiston testeillä. Edelleen urheilijoiden voimaharjoittelussa tukeudutaan perinteisten voimaharjoitusmenetelmien varaan kuten takakyykkyihin, maastavetoihin, rinnallevetoihin jne. Nämä harjoitteet eivät palvele urheilijaa riittävällä tasolla, koska harjoitteet suoritetaan ilman aikamäärettä, sekä nopeuksilla ja nivelkulmilla, jotka eivät vastaa urheilun asettamia vaatimuksia.

Funktionaalinen voimantuotto on lihasten toiminnan tulos, jota hermosto johtaa ja säätelee. Useimmissa urheilulajeissa funktionaalinen voimantuotto on kyky tuottaa ja kontrolloida voiman ja tehon tuottoa erittäin lyhyessä ajassa. Voiman/tehon tuoton nopeudella (Rate of Force Development) on näin ollen suurempi vaikutus urheilijan suorittamiseen kuin yksin maksimaalisella voimalla.

SSL:n voimaharjoituskokonaisuus huomioi useat eri tekijät, kuten nivelkulman, liikkeen nopeuden, lihasryhmät ja liikkeen laadun, pyrkiessään parantamaan kaikkiaan yhdeksää eri funktionaalista voimaominaisuutta. SSL:lla voimaharjoittelun pohja luodaan FOOTWORK, BALLWORK ja POOLWORK kokonaisuuksilla, joista edetään harjoittelemaan SSL:n kustomoiduilla harjoituslaitteilla.