FullSizeRender.jpg

Voimaharjoittelu Turku

Perinteisissä voimaharjoituskokonaisuuksissa voimaa harjoitetaan usein kykynä nostaa maksimaalista kuormaa määrittämättömässä ajassa. Tätä mitataan useimmiten 1-10 toiston testeillä. Edelleen urheilijoiden voimaharjoittelussa tukeudutaan perinteisten voimaharjoitusmenetelmien varaan kuten takakyykkyihin, maastavetoihin, rinnallevetoihin jne. Nämä harjoitteet eivät palvele urheilijaa riittävällä tasolla, koska harjoitteet suoritetaan ilman aikamäärettä, sekä nopeuksilla ja nivelkulmilla, jotka eivät vastaa urheilun asettamia vaatimuksia.

Funktionaalinen voimantuotto on lihasten toiminnan tulos, jota hermosto johtaa ja säätelee. Useimmissa urheilulajeissa funktionaalinen voimantuotto on kyky tuottaa ja kontrolloida voiman ja tehon tuottoa erittäin lyhyessä ajassa. Voiman/tehon tuoton nopeudella (Rate of Force Development) on näin ollen suurempi vaikutus urheilijan suorittamiseen kuin yksin maksimaalisella voimalla.

SSL:n voimaharjoituskokonaisuus huomioi useat eri tekijät, kuten nivelkulman, liikkeen nopeuden, lihasryhmät ja liikkeen laadun, pyrkiessään parantamaan kaikkiaan yhdeksää eri funktionaalista voimaominaisuutta. SSL:lla voimaharjoittelun pohja luodaan FOOTWORK, BALLWORK ja POOLWORK kokonaisuuksilla, joista edetään harjoittelemaan SSL:n kustomoiduilla harjoituslaitteilla. 

Isokineettinen voimharjoittelu

Isokineettisessä työtavassa lihas supistuu ja lyhenee jatkuvalla ja vakioidulla nopeudella. Nykyteknologialla pystytään aikaansaamaan tämän kaltainen isokineettinen voima, mutta näissä laitteissa tätä voimaa ei tuoteta eikä mitata toiminnallisten liikeketjujen kautta. Suurin osa urheilulajeista vaatii urheilijalta voimantuottoa, jossa hän kiihdyttää tai kasvattaa liikkeen vauhtia. SSL:n isokineettisen laitteen vastus vastaa urheilijan tuottamaan voimaan (niin kuin perinteisetkin isokineettiset tekevät), mutta sallii urheilijan kiihdyttää voimantuoton nopeutta liikkeen aikana. Tämänkaltaisen harjoittelun tulos on siirtovaikutukseltaan konkreettisempi verrattuna perinteiseen voimaharjoitteluun.